Jak wybrać najlepszy podręcznik do szkoły?

Należy zwrócić szczególną uwagę na wybór podręczników, które powinny ułatwić uczniowi zapoznanie się z treścią nauczania, a także być przyjazne dla każdego ucznia.

Kto wybiera podręcznik na lekcje?

Do kompetencji zawodowych każdego nauczyciela należy wybór podręcznika i stanowi to jeden z jego podstawowych obowiązków. Liczy się przede wszystkim podręcznik, który najlepiej odpowiada potrzebom użytkowników końcowych, którymi są uczniowie. Jest to jedyny sposób, aby zbudować szkołę, która ułatwia naukę, pozwala kształcić uczniów, którzy uczą się, aby wszystko, co szkoła zdołała osiągnąć w życiu.

Do czego wykorzystuje się podręczniki?

Podręczniki są narzędziem, medium, kanałem, poprzez który uczeń uczy się, przetwarza i przekształca zdobytą wiedzę w umiejętności za pomocą zadań wykonywanych w rzeczywistości. Dziś wszyscy nauczyciele wiedzą, że metody nauczania opierają się na ocenie kompetencji, które są wynikiem dwóch kombinacji: wiedzy, tj. wiedzy i umiejętności, czyli tego, co uczeń wie, jak robić. Wybór podręczników stanowi ważny moment w życiu szkolnym, ponieważ dobry podręcznik ma za zadanie ułatwiać, pośredniczyć, wiązać wymianę informacji, a tym samym przekazywanie wiedzy między uczniem a nauczycielem.

Czym są współczesne podręczniki?

Wiele badań pokazuje, że istnieje związek między używaniem podręczników a wynikami w nauce w szkołach. Nie jest jednak łatwo wybrać przydatną książkę dla każdej szkoły. Podręczniki stosowane w szkołach nie są już tymi obszernymi tomami pełnymi informacji i bez obrazów, na których uformowały się całe pokolenia uczniów, obecnie dorosłych, ale są skonstruowane według precyzyjnych wskazówek ministerialnych, które odpowiadają potrzebom uczniów i ułatwiają proces uczenia się. Są one w istocie:

  • jasne,
  • precyzyjne,
  • koncentrują się na istotnych informacjach,
  • ułatwiają zrozumienie,
  • umożliwiają przyswojenie sobie dobrej metody nauki.

Ponadto, treści są zorganizowane hierarchicznie, tak aby tematy, umiejętności i kompetencje były rozwijane stopniowo.

Gdzie można kupić dobre podręczniki?

Istnieją różne księgarnie, które oferują podręczniki. Także dowolna księgarnia internetowa podręczniki sprzedaje do wszystkich przedmiotów szkolnych. Podręczniki muszą więc być wybierane z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów, a nie wydawnictw, które udostępniają nauczycielom stos bezpłatnych egzemplarzy tekstów do wglądu.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com